HOME PAGE
VRSAR - ORSERA
HOTEL


Turisticka agencija SOLE
T.U.O. "MOJA", vl. Tankosić Bojan
Rade Koncara 84, 52450 VRSAR
Kontakt: Tankosic Miranda
Tel: +385 / 52 / 428 615
GSM: +385 / 98 / 360 779
e-mail: sole-vrsar@hi.htnet.hr

Radno vrijeme: od 8:00 do 20:00 sati, od 15.04. do 15.10. tekuće godine.

Posredovanje kod pružanja usluga privatnog smještaja, 79.11. djelatnost putničkih agencija.
MBO: 91944279, Služba za gospodarstvo , ispostava Poreč.

Sukladno čl. 10 st. 3 Zakona o zaštiti potrošača NN 79/07., 125/07.-isp., 79/09. i 89/09.- isp. obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: T.U.O. "MOJA" vl. Tankosić Bojan 52450 VRSAR, Rade Končara 84. Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.